Östergötlands distrikt

Östergötlands distrikt

Om föreningen

Föreningen Norden i Östergötlands distrikt består av lokalavdelningarna Motala, Söderköping, Vadstena samt Norrköping.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Föreningen Norden kämpar för medborgarnas intresse av ett bättre fungerande samarbete i Norden, sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk och länder.

Föreningen Norden är en partipolitisk obunden organisation som bildades 1919. Medlemmar är enskilda personer, skolor, bibliotek och samverkande organisationer. Föreningen Norden är huvudman för Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.

Föreningen Norden arbetar med
• information om Norden och nordiskt samarbete
• att påverka nordisk politik
• programverksamhet i lokalavdelningar och distrikt
• skolor, bl a genom stipendier och bidrag
• bibliotek, för ökad kunskap om och intresse för nordisk litteratur
• ungdomsaktiviteter, främst genom Föreningen Nordens ungdomsförbund

Östgötadistriktet är ett regionalt organ med ändamål att genom självständig verksamhet främja det nordiska samarbetet i enlighet med föreningens syften. Samtidigt är distriktet en sammanslutning av fyra lokalavdelningar i Vadstena, Motala, Norrköping och Söderköping. Dessutom finns en ungdomsavdelning med utgångspunkt i Linköping.
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman och dess verkställande organ är distriktsstyrelsen som innehar representation från alla lokalavdelningar och från ungdomsavdelningen. Här kan du läsa om hur du blir medlem.